CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÁI AN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÁI AN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÁI AN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÁI AN

Trang chủ Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

STT

 Tên dự án

 Địa điểm

 Chủ đầu tư/ khách hàng

 Thời gian

 1

 Kè chống sạt lở Mũi Cà Mau

Đất Mũi - Cà Mau

Ban QLDA2 - Sở Nông nghiệp & Phát Triền Nông Thôn Cà Mau

2011

 2

 Cảng nhà máy liên hợp hóa dầu Long Sơn

Bà Rịa - Vũng Tàu

Haskoning Việt Nam

2010

 3

 Cảng Tàu Du lịch tại Vân phong Khánh Hòa

Khánh Hòa

Cty Đầu tư thương mại Đất May Mắn (Luckyland)

2010

 4

 Cảng container quốc tế Cái Lân

Quảng Ninh

Công ty TNHH Cảng container quốc tế Cái Lân

2009

 5

 Cảng Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Baria Serece

2009

 6

 Cảng tổng hợp quốc tế Mỹ Xuân

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty phát triển quốc tế Formosa

2008

 7

 Cảng Sài Gòn Hiệp Phước

Tp.HCM

Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước

2008

 8

 Cảng quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (Hutchison - SICC)

2007

 9

 Cảng quốc tế SP-PSA

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH cảng quốc tế SP-PSA

2007

 10

 Cảng khu công nghiệp Cát Lái

Tp. HCM

Công ty phát triển công nghiệp Sài Gòn

2007

 11

 Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)

2007

 12

 Cảng container Cái Mép Gemadept

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty cổ phần cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link

2007

 13

 Nghiên cứu nạo vét giai đoạn 2 Luồng Soài Rạp

Tp. HCM

Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận

2007

 14

 Cảng container quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty liên doanh dịch vụ container quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT)

2007

 15

 Cảng Sài Gòn - Thép Việt

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty cổ phần Thép - Thép Việt

2007

 16

 Cảng container trung tâm Sài Gòn (SPCT)

Tp. HCM

Công ty Cảng container trung tam Sài Gòn

2007

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Tên: Phòng Kinh Doanh

Điện thoại: 0944.492.615 - Ms. Thảo

Email: moitruong@thaian.com.vn

Tên: Phòng Kỹ thuật

Điện thoại: 0986.840.281 - Mr. Hội

Email: Kythuat@thaian.com.vn

Tên: Phòng Dự Án

Điện thoại: 0903.835.467 - Mr. Chúc

Email: infothaianco@gmail.com