CÔNG TY TƯ VẤN HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG

Công ty môi trường Thái An cung cấp dịch vụ tư vấn môi trường trọn gói

CÔNG TY TƯ VẤN HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG

Công ty môi trường Thái An cung cấp dịch vụ tư vấn môi trường trọn gói

Trang chủ
Giấy phép xả thải vào nguồn nước. Lập báo cáo, hồ sơ đề án xin cấp phép

Giấy phép xả thải vào nguồn nước. Lập báo cáo, hồ sơ đề án xin cấp phép

Giấy phép xả thải là một loại giấy tờ do cơ quan nhà nước cấp...

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục...

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Công Ty Thái An là đơn vị tư vấn các hồ sơ pháp lý về Môi Trường,...

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường gồm...

Đề án bảo vệ môi trường

Đề án bảo vệ môi trường

Đề án bảo vệ môi trường – CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ...

Đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại

Đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại

Các doanh nghiệp phát sinh chất thải trong quá trình hoạt động sản...

THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Thu gom và xử lý chất thải nguy hại, Vận chuyển và xử lý chất...

QUAN TRẮC VÀ ĐO DẠC, PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

QUAN TRẮC VÀ ĐO DẠC, PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

Thực hiện quan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường nước...

Tư vấn xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Tư vấn xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Tư vấn xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những...

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Tên: Phòng Kinh Doanh

Điện thoại: 0944.492.615 - Ms. Thảo

Email: moitruong@thaian.com.vn

Tên: Phòng Kỹ thuật

Điện thoại: 0986.840.281 - Mr. Hội

Email: Kythuat@thaian.com.vn

Tên: Phòng Dự Án

Điện thoại: 0903.835.467 - Mr. Chúc

Email: infothaianco@gmail.com